Skólareglur Kirkjubæjarskóla

 

Skólareglur Kirkjubæjarskóla felast fyrst og fremst í almennum umgengnisreglum. Nemendum ber að hlíta fyrirmælum starfsfólks í öllu starfi á vegum skólans. Samskipti nemenda og starfsfólks skólans þurfa að einkennast af prúðmennsku, kurteisi og gagnkvæmri virðingu. Skólinn leggur áherslu á að skapa hlýlegt umhverfi og því mikilvægt að nemendur og starfsmenn skólans gangi vel um skólann. Hlýlegt umhverfi er einn þeirra þátta sem hafa jákvæð áhrif á líðan nemenda.

 

 • Allir mæti stundvíslega.
 • Allir virði vinnufrið og gæti þess að trufla ekki aðra.
 • Allir sinni námi sínu og öðrum störfum af kostgæfni.
 • Allir sýni kurteisi og tillitsemi í samskiptum.
 • Allir hafi ávallt nauðsynleg gögn tiltæk.
 • Allir fari vel með eigur sínar og annarra.
 • Allir fari úr yfirhöfnum, húfum og útiskóm í fatahengi.
 • Allir gæti hófs í gönguhraða innanhúss.
 • Hver nemandi ber ábyrgð á þeim verðmætum sem hann kemur með í skólann.
 • Hver nemandi er ábyrgur fyrir því tjóni sem hann kann að valda á eigum annarra nemenda, starfsfólks eða skólans.

 

Óheimilt er:

 • Að hafa sælgæti um hönd að öllu jöfnu.
 • Að nota farsíma á skólatíma*  
 • Að hjóla á skólalóðinni á skólatíma.
 • Að vera með hluti í skólanum sem valdið geta truflun, skaða eða skemmdum.  

*Farsímanotkun er ekki leyfð á skólatíma. Nemendur geta afhendt síma sína að morgni og verða þeir geymdir í læstri hirslu til loka skóladags. Verði um misnotkun að ræða eiga nemendur það á hættu að tækin verði tekin í vörslu umsjónarkennara uns forráðamenn koma að sækja þau.

 

Notkun tóbaks, áfengis og annarra vímuefna er algjörlega bönnuð í öllu starfi á vegum skólans.

 

Kennurum er heimilt að setja sérstakar reglur sem gilda í kennslustofum og á vinnusvæðum nemenda og í ferðum á vegum skólans.

 

Sjá nánar reglugerð nr. 1041/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum.