Móttaka nýrra starfsmanna

 Skólastjóri sér um móttöku og aðstoð við nýja starfsmenn.

Í upphafi skólaárs sér skólastjóri um að útvega nýliðum í kennslu leiðsagnarkennara. Þeir hittast reglulega yfir allt skólaárið, að meðaltali í eina kennslustund á viku.

Fundur með nýliðum á fyrstu starfsdögum skólans í ágúst.

  • Helstu reglur og hefðir skólans kynntar
  • Farið yfir helstu áherslur í skólastarfi Kirkjubæjarskóla
  • Farið yfir skólanámskrá og starfsáætlun skólans
  • Undirritun þagnareyðs
  • Húsnæði skólans skoðað
  • Húsvörður sér um að afhenda nýjum starfsmanni lykla af skólahúsnæðin

Halda fundi með starfsmanni í byrjun október

  • Fara yfir líðan í starfi
  • Hvað gengur vel og hvað má fara betur?

Starfsmannaviðtöl í feb.-mars.

  • Fara yfir líðan í starfi
  • Hvað gengur vel og hvað má fara betur?