Skólahjúkrun

Heilsuvernd skólabarna í Kirkjubæjarskóla er á vegum Heilsugæslunnar á Kirkjubæjarklaustri Skólahjúkrunarfræðingar eru Björg Sigurjónsdóttir og Auðbjörg Brynja Bjarnadóttir og viðverutími er á fimmtudögum frá 9:00 – 10:00

Netfang skólahjúkrunarfræðinga eru: bjorg.sigurjonsdottir@hsu.is og audbjorg.b.bjarnadottir@hsu.is

Heilsuvernd skólabarna er hluti af heilsugæslunni og framhald af ung- og smábarnavernd.

Markmiðið er að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra.

Starfsfólk heilsuverndar skólabarna vinnur í náinni samvinnu við foreldra, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda með velferð þeirra að leiðarljósi.

Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

 

Þjónusta heilsuverndar skólabarna er skráð í rafræna sjúkraskrá heilsugæslunnar.

Helstu áherslur í heilsuvernd skólabarna eru forvarnir, fræðsla, skimanir og bólusetningar.

Unnið er samkvæmt leiðbeiningum Þróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu og Embættis landlæknis um heilsuvernd grunnskólabarna.

 

Heilbrigðisfræðsla

Skipulögð heilbrigðisfræðsla er veitt í öllum árgöngum og er áherslan á að hvetja til heilbrigðra lífshátta.

Eftir fræðslu fá foreldrar upplýsingar í tölvupósti um fræðsluna.

Þá gefst þeim kostur á að ræða við börnin um það sem þau lærðu og hvernig hægt er að nýta það í daglegu lífi.

Markmið hverrar fræðslu eftir árgöngum er hægt að sjá á Heilsuvera.is

 

Skimanir

Skimað er fyrir ákveðnum heilbrigðisvandamálum og eru skimanir framkvæmdar í 1., 4., 7. og 9. bekk.

Þær felast í mælingu á hæð, þyngd og sjónskerpu. Nemendur í öðrum árgöngum eru skimaðir eftir þörfum. Í okkar litla skóla riðlast þetta stundum vegna smæðarinnar.

Ef frávik reynist í skimun er ávallt haft samband við forráðamann.

Heilsueflandi viðtöl um lífsvenjur og líðan Þegar skimanir fara fram í 1., 4., 7. og 9. bekk ræðir skólahjúkrunarfræðingur við nemendur um líðan og lífsvenjur.

Markmið viðtalanna er að styrkja vitund nemenda um eigið heilbrigði og líðan.

Einnig að geta gripið til úrræða ef vart verður við vanlíðan eða áhyggjur.

 

Bólusetningar

Bólusetningum er ætlað að verja einstaklinginn gegn alvarlegum smitsjúkdómum. Í 7. bekk er bólusett við mislingum, hettusótt og rauðum hundum (ein sprauta), auk þess eru stúlkur bólusettar gegn HPV (Human papilloma veirum) sem geta valdið leghálskrabbameini. HPV bólusetning er gefin tvisvar með 6 mánaða millibili.

Í 9. Bekk er bólusett við barnaveiki, stífkrampa, kíghósta og mænusótt (ein sprauta).

Áður en kemur að bólusetningu er sendur tölvupóstur til foreldra með upplýsingum um tímasetningu.

Gott er að nemendur komi með bólusetningarskírteini sín í skólann þegar bólusetning fer fram.

Hafið samband við skólahjúkrunarfræðing ef:

• Nánari upplýsinga er óskað

• Talið er að barn sé ekki að fullu bólusett

• Óskað er eftir því að barn sé ekki bólusett

 

Það er á ábyrgð foreldra að láta bólusetja börn sín.