Mötuneyti Kirkjubæjarskóla og gjaldskrá haustmisseris 2018

Skaftárhreppur
Gjaldskrá mötuneytis Kirkjubæjarskóla haustmisseri 2018:

Fæðisgjald á vormisseri: 8.200 kr. á mánuði
Fæðisgjald starfsmanna sem eingöngu kjósa að borða í hádegi: 6.900 kr. á mánuði.

Eftirfarandi gildir almennt um gjaldskrá mötuneytis Kirkjubæjarskóla:


1. Rekstur mötuneytis
Öll börn sem stunda nám við Kirkjubæjarskóla eiga kost á að njóta þjónustu
mötuneytis skólans á skólatíma.
Skaftárhreppur sér um rekstur mötuneytisins en miðað er við að
foreldrar/forráðamenn barna greiði gjald vegna þjónustunnar sem miðað er við
hráefniskostnað sem til fellur vegna hvers barns.

2. Mötuneytisgjald
Mötuneytisgjald er greitt mánaðarlega.
Gjaldið er endurmetið fyrir byrjun hvers skólaárs með hliðsjón af breytingum
hráefniskostnaðar.
Skaftárhreppur áskilur sér rétt til að endurskoða gjaldskrána á öðrum tímum verði
t.a.m. verulegar breytingar á hráefniskostnaði.

3. Þjónusta
Innifalið í þjónustu mötuneytis er létt morgunhressing, heitur matur í hádegi í
matsal Kirkjubæjarskóla og ávextir eftir hádegi.

4. Almennt
Gert er ráð fyrir að öll börn nýti þjónustu mötuneytis, óski foreldri/forráðamanna ekki eftir
mötuneytisþjónustu fyrir börn þeirra skal berast tilkynning þess efnis til matráðs Kirkjubæjarskóla.
Starfsmenn sem nýta sér þjónustu mötuneytis skulu skrá beiðni sína hjá matráði.
Sé notandi mötuneytis með fæðuofnæmi eða fæðuóþol þarf viðkomandi að skila inn
læknisvottorði til staðfestingar sem og skriflegri beiðni á skolastjori@klaustur.is. Ekki er öruggt
að hægt sé að verða við öllum beiðnum nema um staðfest bráðaofnæmi sé að ræða.
Foreldrar/forráðamenn geta sótt um lækkun mötuneytisgjalda, til Kirkjubæjarskóla,
verði börn þeirra fjarverandi frá skóla fimm daga samfellt eða lengur. Almennir
frídagar og opinberir skólafrídagar, s.s. starfsdagar kennara, jólaleyfi og páskaleyfi,
veita ekki rétt til lækkunar mötuneytisgjalda.
Þjónusta mötuneytis býðst allt skólaárið. Á haustönn er innheimt mötuneytisgjald
vegna september, október, nóvember og desember. Á vorönn er innheimt vegna
janúar, febrúar, mars, apríl og maí. Mötuneytisgjald er innheimt eftir hvern liðinn
mánuð.


Kirkjubæjarklaustri, 23. ágúst 2018
f.h. sveitarstjórnar Skaftárhrepps,
Sandra Brá Jóhannsdóttir, sveitarstjóri