Námsráðgjafi

Hlutverk námsráðgjafa er að standa vörð um velferð allra nemenda. Námsráðgjafi vinnur með nemendum, forráðamönnum, kennurum, skólastjórnendum og öðrum starfsmönnum skólans að ýmiss konar velferðarstarfi er snýr að námi, líðan og framtíðaráformum nemenda.

Námsráðgjafi er trúnaðarmaður og talsmaður nemenda. Hann er bundinn þagnarskyldu um einkamál þeirra.

Aðstoð námsráðgjafa beinist að því að auka þekkingu nemenda á sjálfum sér, viðhorfum sínum, áhuga og hæfileikum þannig að þeir fái betur notið sín í námi og starfi.
Allir nemendur og forráðamenn þeirra eiga kost á að snúa sér til námsráðgjafa. 

Kirkjubæjarskóli hefur notið þjónustu náms- og starfsráðgjafa sem starfar á vegum Skólaþjónustu Rangárvalla- og V- Skaftafellssýslu. Því miður hefur enn ekki tekist að ráða í stöðuna fyrir skólaárið 2021-2022.